Indhold på uddannelsen


PÅ KUU Storstrøm har vi 4 erhvervstemaer, som dækker over flere forskellige fagområder.

· Byg & Bolig | Produktion & Håndværk
· Mad & Sundhed | Turisme & Handel

Uddannelsen veksler mellem skole-, værksteds- og projektarbejde samt erhvervstræning (praktik) på en arbejdsplads.
Læringen vil primært foregå via praktiske opgaver, og de almene fag som dansk og matematik vil ligeledes være praksisorienteret med udgangspunkt i det erhvervstema/fagområde, du har valgt.
Ud over de almene fag skal du deltage i tre obligatoriske KUU-fag:

· Arbejdspladslære
· Samarbejdslære
· Erhvervslære

Fagene introducerer dig til emner som materiale- og produktkendskab, arbejdsmiljø og sikkerhed, kommunikation, samarbejde, normer og kulturer samt ansvar og roller på en arbejdsplads.
Fagene skal bl.a. forberede dig på erhvervstræningen og generelt give dig grundlag for at kunne begå dig på en arbejdsplads.