Prøver og portfolio


Gennem din uddannelse skal du lave en arbejdsportfolio (mappe) med fx video, billeder og tekst, der viser, hvad du har lært, og hvilke kompetencer du har opnået.

Til den afsluttende mundtlige prøve præsenterer du et udvalg fra din arbejdsportfolio, der bedømmes med bestået eller ikke bestået.

Din kontaktperson vejleder dig med både arbejds- og præsentationsportfolioen. På 3. og 4. semester skal du til prøve i dansk og matematik, her kan du gå til prøve i op til og med D niveau.

For at blive erhvervsassistent (og få et uddannelsesbevis) skal du have dansk og matematik på D niveau. Du kan få et kompetencebevis, hvis du tager dansk og matematik på et lavere niveau.