Ordensregler


På KUU Storstrøm sætter vi fokus på, at elever og ansatte synes her er rart at være, og at eleverne får et rigtig godt uddannelsesforløb.

På hjemstedsskolerne og de øvrige institutioner i KUU Storstrøm er der hver dag mange mennesker, som skal fungere sammen. Vi lægger vægt på et godt studiemiljø, hvor der er plads til forskellighed, og forventer samtidig, at alle elever er studieaktive.

Godt studiemiljø
Det betyder bl.a. at eleven:
• til enhver tid (i skolens åbningstid) kan henvende sig til sin kontaktperson, hvis eleven har specielle ønsker til sin uddannelse, oplever et problem eller er i tvivl om noget
• udviser en hensynsfuld adfærd præget af respekt for hinanden
• accepterer, at det ikke er tilladt at indtage eller være påvirket af alkohol og/eller euforiserende stoffer på skolens område eller i forbindelse med skoleaktiviteter.
• følger vejledninger, regler og instrukser, der gælder på den enkelte skole og den enkelte erhvervstræningsplads

Studieaktiv
Det betyder bl.a. at eleven:
• møder præcist hver dag til undervisningen
• er forberedt og deltager konstruktivt i undervisningen i løbet af dagen
• afleverer planlagte opgaver til tiden
• melder afbud til sin kontaktperson på skolen i forbindelse med sygdom eller andet fravær.
Al form for fravær registreres. Ved manglende studieaktivitet følges den pågældende institutions fraværsprocedure.