Om KUU Storstrøm


Kombineret ungdomsuddannelse er en toårig uddannelse, der kombinerer fag fra forskellige uddannelser og giver erhvervserfaring.
Ved gennemført uddannelse bliver man uddannet erhvervsassistent og kan søge job eller fortsætte i anden ungdomsuddannelse.
På KUU Storstrøm kan man blive uddannet erhvervsassistent inden for erhvervstemaerne:

· Byg og Bolig | Produktion og Håndværk
· Mad og Sundhed | Turisme og Handel

Uddannelsen udbydes på de 3 hjemstedsskoler:

• Multicenter Syd i Nykøbing F.
• Lolland Produktionsskole i Maribo
• Næstved Unge Center og Produktionsskole, der ud over afdelingen i Næstved også har en satellit i Haslev.

Uddannelsen har samme struktur og forløb på alle skoler, mens tilrettelæggelsen af erhvervstemaerne kan variere lokalt.

Institutionssamarbejdet på KUU Storstrøm består udover de 3 hjemstedsskoler af:

• VUC-Storstrøm
• EUC Sjælland
• Faxe Ungdomsskole
• Guldborgsund Ungdomsskole
• Næstved Ungdomsskole
• Vordingborg Ungdomsskole
• Lolland Ungdomsskole
• Produktionsskolen Strømmen
• CELF
• ZBC
• SOSU Næstved
• SOSU Nykøbing

Næstved Unge Center og Produktionsskole er tovholderinstitution for KUU Storstrøm og har det overordnede ansvar for uddannelsen i forhold til Undervisningsministeriet