Kontaktlærer

Når du begynder på uddannelsen får du tilknyttet en kontaktlærer, der er din vejleder og guide gennem hele uddan­nelsesforløbet.

Sammen med din kontaktlærer udarbejder du en plan for dit uddannelsesforløb, der viser, hvad du skal lære og arbejde med i løbet af uddannelsen, samt hvilke virksomheder du skal i praktik i.