For UU-vejledere og sagsbehandlere


Fakta til UU-vejledere og sagsbehandlere
Fakta arket supplerer folderen med informationen om KUU til potentielle deltagere på uddannelsen, hvorfor denne folder bør læses parallelt med fakta arket.

Målgruppe
KUU er for unge, som er i god udvikling og motiveret for uddannelse. Dvs. unge, som vejlederen forventer, vil og kan gennemføre KUU. De unge er mødestabile og interesserede i at lære, herunder interesse i at modtage undervisning i dansk og matematik, så de kan opnå nødvendige forudsætninger for at komme ind på en ordinær erhvervsuddannelse eller fortsætte i beskæftigelse som erhvervsassistent.
De unge er begavet indenfor normalområdet og skal kunne opnå kompetencer på D niveau i almene fag (dansk og matematik) på to år.

De unge skal
 Være under 25 år
 Have afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende

Mange af de unge vil være uafklarede omkring egen fremtid og i hvilken retning uddannelsen og senere beskæftigelsen skal være. De unge skal dog vælge et, om end bredt formuleret, erhvervstema inden starten på KUU.

De unge profiterer af et ungefællesskab og et tilhørsforhold til grupper. De trives i trygge rammer med faste voksne, hvor undervisningen er praktisk og anvendelsesorienteret i holdfællesskaber, hvor der er en tæt sammenhæng mellem teori og praksis og praktik i virksomheder.

De unge vil ofte være uden erhvervserfaring og komme fra produktionsskoleforløb, afbrudte ungdomsuddannelser og jobcentre. Eller evt. direkte fra grundskolen.

Afgrænsning af KUU i forhold til andre uddannelsestilbud
• KUU er ikke en forskole eller afklaring til STU

KUU kan sidestilles med EGU, men
o EGU kræver branche-afklaret hed
o KUU kræver at man kan bestå 2 fag på D-niveau(dansk og matematik) evt. med SPS støtte, for at blive erhvervsassistent.

Hvis dette ikke opnås, tilstræbes det at eleven opnår faglige, sociale og personlige forudsætninger (herunder 02 i dansk og matematik på minimum F niveau) med henblik på muligt optag EUD
o KUU lægger op til det kollektive og fællesskabsprægede
o EGU er individuelt tilrettelagt

• KUU kræver en parathed og modenhed til at modtage boglig undervisning og deltage i erhvervstræning (praktik)
• KUU kan ses som en forskole til EUD (et udvidet GF 1)

Tilmelding og optagelse
Optagelsestidspunkterne for de forskellige erhvervstemaer i henholdsvis Næstved, Faxe (Haslev), Nykøbing F. og Lolland er primo januar og primo august. De unge har ikke et retskrav på optagelse, da KUU har et begrænset antal pladser i det geografiske område.

Når unge i målgruppen for KUU har tilkendegivet interesse for at blive optaget, foretager de lokale UU-centrene i samarbejde med KUU-Storstrøm en visitering af ansøgerne og fordelingen af pladserne, så de går til de ansøgere, som UU mener passer bedst til KUU.

UU-vejlederen bør inden endelig visitering indhente evt. PPR udtalelser, skoleudtalelser, prøveresultater, parathedsvurderinger m.m. jævnfør målgruppevurderingsskemaet. Alle felter i målgruppevurderingsskemaet bør besvares fyldestgørende herunder uddannelsesplanen.